The Haiku


         oo oo oo oo oo
       oo oo oo oo oo oo oo
         oo oo oo oo oo


<<< | oo@alcyone.com